Cisco Cybersecurity Track

מסלול הסייבר היוקרתי של סיסקו

Cybersecurity Analyst - אבטחת מידע והגנה על נכסים ארגוניים

תעודת הסמכה בינלאומית

התכנית מכשירה את המשתתפים לקראת הבחינה הבינלאומית לתעודה ההסמכה היוקרתית CCNA Cyber Ops. תכנית הלימודים המקיפה מהווה קרש קפיצה בתחום הסייבר הנחשב לאחד התחומים החמים ביותר בהיי-טק הישראלי.

מבין הפרקים בקורס:

Network application attacks | Endpoint Security | Security Event Analysis | Security Data Collection | Cryptography | Event Correlation | Attack Vectors | SOC Playbooks 

ֿלא נדרש ידע או רקע מוקדם!

אחד האתגרים הגדולים ביותר עימם מתמודדים ארגונים ברחבי העולם הוא בזיהוי של פרצות אבטחה ובתגובה הולמת כלפי אירועים בתחום הסייבר. אנשי אבטחת מידע וסייבר מפקחים על מערכות אבטחה ומגנים על הארגונים שלהם באמצעות זיהוי ותגובה לאיומי סייבר.

תכנית ההכשרה Cisco Cybersecurity Track מכשירה את המשתתפים לתפקידי Cybersecurity Analysts הפועלים במרכזי שליטה ובקרה של אבטחת מידע. במסגרת הקורס, המשתתפים ירכשו מיומנויות מעשיות בטכניקות של תקיפה, וילמדו כיצד לשלוט במגוון טכנולוגיות מתקדמות המשמשות להגנה על נכסים ארגוניים. התכנית שמה דגש על פיתוח חשיבה של מומחה אבטחה, לצד עבודה מעשית בסביבת מעבדה מתקדמת.

לפרטים נוספים וייעוץ השאר את פרטיך